CATEGORII DE LUCRĂRI

  • STUDII TOPOGRAFICE

  • CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

  • EXPERTIZE TOPOGRAFICE

  • TRASĂRI PROIECTE

  • RECONSTITUIRI

  • URMĂRIREA DEFORMAŢIILOR

  • CONSULTANŢĂ

Consultanta fonduri europene

Ingineri autorizați în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei

(categoriile D, A și B)

LUCRĂRI DE CADASTRU ŞI TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ

Asistenţă topografică în lucrări de construcţii

• Proiectarea reţelelor topografice pentru întocmirea planului de situație al terenului existent. (măsurarea elementelor caracteristice terenului, drumuri, rețele, elemente de vegetație, împrejmuiri, etc.) • Trasarea limitelor de proprietate, întocmirea procesului verbal de predare primire amplasament, conform conturului cadastral avizat de O.C.P.I. • Marcarea pe teren a bornelor necesare efectuării trasării construcției și urmărirea în timp a acesteia.

Lucrări topografice necesare trasării elementelor proiectate

• Trasări de axe ale construcțiilor • Trasări fundații, armături,cofrage • Verticalități stâlpi • Transmiterea cotelor • Alinierea stâlpilor construcției • Trasare axe căi de rulare

Măsurători topografice necesare calculului de umplutură și excavație

• Modelul digital al terenului • Calculul volumelor

Lucrărari de nivelment

• Determinarea cotelor • Trasarea cotelor • Transmiterea cotelor • Urmărirea deformațiilor

Lucrări de cadastru și intabulare

• Obținerea numărului cadastral și înscrierea corpurilor de proprietate în Cartea Funciară (apartamente, vile, spații comerciale, terenuri aflate în intravilan sau extravilan) • Dezmembrări, Alipiri, Comasări, Parcelări, intabulări construcții și terenuri, documentații pentru descrierea dezmembrămintelor (uz, uzufruct,superficie,servitute și abiație) dreptului de proprietate • Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru realizarea diferitelor investiții în toate fazele întocmirii documentațiilor (C.I.,P.U.Z.,P.U.D.,P.A.D.,P.A.C.); • Lucrări de cadastru de specialitate: agricol, forestier, imobiliar,edilitar, apelor, căilor de comunicație (drumuri, căi ferate); • Obținere documente (extras carte funciară; extras plan cadastral; plan de încadrare în zonă; ortofotoplan)

Diverse tipuri de lucrări topografice

• Intocmire relevee construcții 2D/3D • Releveee fațade, structuri, construcții • Verificări planeitate: pardoseli, pereți,etc. • Calcule de suprafețe în vederea reabilitării fațadelor/teraselor • Întocmirea de profile transversale și longitudinale • Trasări parcele forestiere

APARATURĂ DEȚINUTĂ

<img src=”https://www.intergroup.ro/wp-content/uploads/2015/10/log4.png” alt=”Consultanta fonduri europene”>Companie înfiinţată în anul 2000, cu scopul de a furniza servicii de consultanţă fonduri europene, proiectare şi asistenţă tehnică, pentru diverse categorii de beneficiari (instituţii publice sau private), în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate atât din fonduri proprii ale beneficiarilor, cât şi cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.Experienţa societăţii s-a îmbogăţit permanent, pe parcursul celor 14 ani de activitate, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. oferind, în prezent, consultanta fonduri europene la cele mai înalte standarde de professionalism.

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search