CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ “CIREŞARII”

 In Povesti Succes

REABILITAREA/MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SPECIFICĂ A CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ “CIREŞARII” BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEŞTI

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor aflaţi în dificultate la nivelul Polului de Creştere Ploieşti-Prahova.2b

Obiectivele specifice: O.S.1: Creşterea capacităţii de primire de la 20 la 50 de copii în decurs de 2 ani de la aprobarea proiectului.

Măsura prin intermediul căreia va fi atins acest obiectiv specific, este reprezentată de extinderea clădirii existente, prin realizarea unui corp adicent.

O.S.2: Diversificarea serviciilor complementare oferite în decurs de 2 ani de la aprobarea proiectului.

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este 9 milioane lei.

STADIUL PROIECTULUI

Executat

REZULTATE

Prin implementarea proiectului, pe lângă categoriile de servicii de asistenţă socială iniţiale au fost introduse şi servicii noi, pentru care furnizorul de servicii deţine acreditare din 15.10.2009, astfel încât, situaţia completă a serviciilor de asistenţă socială adresate copiilor, ce sunt oferite în prezent, se prezintă astfel:

Primire şi găzduire temporară; 2c

Asistenţă medicală şi îngrijire;

Suport emoţional;

Consiliere psihologică;

Educare;

Reintegrare familială şi comunitară;

Consiliere şi sprijin pentru reabilitarea copiilor cu comportament deviant;

Consiliere şi sprijin pentru integrare / reintegrare familială a copiilor cu handicap aflaţi în dificultate;

Protecţie pe o perioadă determinată şi sprijin pentru reintegrarea familială (familie proprie, lărgită sau substitutivă) a copiilor abuzaţi/neglijaţi/exploataţi aflaţi în pericol iminent.

Consultanta fonduri europene. Companie înfiinţată în anul 2000, cu scopul de a furniza servicii de consultanta fonduri europene, proiectare şi asistenţă tehnică, pentru diverse categorii de beneficiari (instituţii publice sau private), în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate atât din fonduri proprii ale beneficiarilor, cât şi cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.Experienţa societăţii s-a îmbogăţit permanent, pe parcursul celor 14 ani de activitate, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. oferind, în prezent, consultanta fonduri europene la cele mai înalte standarde de profesionalism.

Consultanta fonduri europene

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search