PARCUL MUNICIPAL PLOIEŞTI VEST

 In Povesti Succes

REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEŞTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ŞI A REŢELEI EDILITARE SPECIFICE

CENTRU DE EXCELENŢĂ ÎN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZATORI. BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEŞTI

VALOAREA ADAUGATĂ A PROIECTULUI

1bSprijin pentru firmele din domeniul ecologic de la care se aşteaptă rezultate vizibile în următorii ani;

Implementarea de soluţii ecologice cu impact asupra sustenabilităţii infrastructurii (producere a energiei electrice şi termice);

Crearea cadrului pentru înfiinţarea a 40 de locuri de muncă, 7 în cadrul firmei ce va administra infrastructura, restul în cadrul IMM-urilor ce vor închiria spaţii pentru birouri;

Contribuţie la creşterea veniturilor la bugetul local al Municipiului Ploieşti.

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este 12,07 milioane lei.

STADIUL PROIECTULUI

În curs de implementare

REZULTATE

Realizarea unei structuri de sprijinire a afacerilor care va duce la 1dîmbunătăţirea mediului de afaceri din Polul de Creştere Ploieşti – Prahova şi la valorificarea resurselor materiale şi a forţei de muncă locale.

Realizarea acestei infrastructuri reprezintă, pentru Municipiul Ploieşti, o premisă importantă pentru atragerea de investiţii şi pentru valorificarea forţei de muncă la nivel local şi regional.

Centrul de excelenţă va asigura condiţiile pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin sprijinirea IMM-urilor, dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, promovarea conceptului de dezvoltare economică durabilă în rândul oamenilor de afaceri şi promovarea activităţilor economice desfăşurate în Polul de Creştere Ploieşti – Prahova.

Consultanta fonduri europene. Companie înfiinţată în anul 2000, cu scopul de a furniza servicii de consultanta fonduri europene, proiectare şi asistenţă tehnică, pentru diverse categorii de beneficiari (instituţii publice sau private), în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate atât din fonduri proprii ale beneficiarilor, cât şi cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.Experienţa societăţii s-a îmbogăţit permanent, pe parcursul celor 14 ani de activitate, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. oferind, în prezent, consultanta fonduri europene la cele mai înalte standarde de profesionalism.

Consultanta fonduri europene

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search