Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare,canalizare şi staţii de epurare

 In AFM

Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare,canalizare şi staţii de epurare

Descriere:  înfiintarea sistemului de canalizare si statii de epurare, justificarea necesitatii investitiei fiind legată de asigurarea conditiilor optime de trai pentru populatie. Se propune realizarea unui sistem de canalizare ce va colecta apele uzate menajere aferente comunei si tratarea acestora în doua statii de epurare SE1, SE2 amplasate în zonele Islaz si Udeni.

Investitie totala: 3 664 671 Euro

Beneficiar: Primaria comunei Calinesti

Calitatea in care am participat in cadrul contractului: Proiectant si Consultanta

Consultanta fonduri europene. Companie înfiinţată în anul 2000, cu scopul de a furniza servicii de consultanta fonduri europene, proiectare şi asistenţă tehnică, pentru diverse categorii de beneficiari (instituţii publice sau private), în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate atât din fonduri proprii ale beneficiarilor, cât şi cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.Experienţa societăţii s-a îmbogăţit permanent, pe parcursul celor 14 ani de activitate, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. oferind, în prezent, consultanta fonduri europene la cele mai înalte standarde de profesionalism. Suntem partenerul ideal dacă v-aţi propus accesarea de fonduri nerambursabile pentru proiectul dumneavostră. Indiferent de tipul de proiect, elaborăm pentru dumneavoastră întreaga documentaţie necesară pentru solicitarea finanţării și vă ajutăm să obţineţi fonduri sau să participaţi la proiecte cu componentă nerambursabilă. Fondurile europene nerambursabile sunt deosebit de birocratice și netransparente. Foarte ușor cineva se poate pierde in hăţișul de hotarâri. De aceea serviciile profesioniste de consultanta fonduri europene va sunt indispensabile. Ne adaptăm cerinţelor clienţilor şi identificăm oportunităţile de finanţare disponibile atât din surse interne cât şi externe. Variantele de finanţare din surse interne se referă atât la Programele Structurale şi de Investiţii cât şi la fondurile alocate de Guvernul României prin diverse programe.

Consultanta fonduri europene

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search