ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU ELABORAREA PROIECTELOR DIN SECTORUL DEŞEURILOR – JUDEŢUL COVASNA

 In Povesti Succes

ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU ELABORAREA PROIECTELOR DIN SECTORUL DEŞEURILOR – JUDEŢUL COVASNA. BENEFICIAR: CONSILIUL COVASNA

OBIECTIVE

covasna1Proiectul a urmărit rezolvarea problemelor majore identificate la nivelul judeţului Vrancea în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor municipale, precum:

Gradul de acoperire scăzut al colectării (70% în zonele urbane şi 10% în zonele rurale), care avea drept consecinţă depozitarea ilegală sau necorespunzătoare în 5 depozite urbane neconforme şi 200 de depozite rurale necontrolate, riscul de poluare a mediului fiind unul foarte ridicat.

Lipsa unui cadru institutional şi legal care să asigure baza în ceea ce priveşte operarea.

Folosirea unor echipamente învechite şi insuficienţa facilităţilor necesare.

Lipsa finanţărilor, datorită inexistenţei principiului “poluatorul plăteşte” şi a principiilor

suportabilităţii.

Informare publică şi comunicare insuficiente cu privire la gestiunea adecvată a deşeurilor în judeţ.

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este 24.5 milioane euro

STADIUL PROIECTULUI

În implementare

COMPONENTELE PROIECTULUI

Instalaţii de colectare a deşeurilor şi 3 staţii de transfer;

Centru de Management Integrat al Deşeurilor şi un singur depozit în judeţ;covasna2

Închiderea a 5 depozite urbane de deşeuri neconforme şi 200 gropi de gunoi; în mediul rural;

Conştientizare publică, asistenţă tehnică şi supraveghere.

Pe termen mediu şi lung, proiectul a generat următoarele beneficii importante pe plan local şi regional:

a consolidat capacităţile tehnice şi manageriale în judeţul Vrancea la punerea în aplicare şi funcţionare a unui proiect de deşeuri cu finanţare internaţională;

a sprijinit autorităţile locale în realizarea unei strategii eficiente cu privire la tarife, facturare şi colectarea facturilor;

a sensibilizat locuitorii cu privire la beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deşeurilor şi reciclarea deșeurilor.

Companie înfiinţată în anul 2000, cu scopul de a furniza servicii de consultanta fonduri europene, proiectare şi asistenţă tehnică, pentru diverse categorii de beneficiari (instituţii publice sau private), în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate atât din fonduri proprii ale beneficiarilor, cât şi cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.Experienţa societăţii s-a îmbogăţit permanent, pe parcursul celor 14 ani de activitate, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. oferind, în prezent, consultanta fonduri europene la cele mai înalte standarde de professionalism.

Consultanta fonduri europene

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search