ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU ELABORAREA PROIECTELOR DIN SECTORUL DEŞEURILOR – BISTRIŢA-NĂSAUD

 In Povesti Succes

ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU ELABORAREA PROIECTELOR DIN SECTORUL DEŞEURILOR – BISTRIŢA-NĂSAUD. BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD

OBIECTIVE

deseuri1Proiectul a rezolvat o serie de probleme identificate la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor municipale, precum:

Gradul scăzut de acoperire al colectării (în medie 38%), al cărui principal efect era depozitarea ilegală sau neprotejată a deşeurilor, ceea ce prezintă risc de poluare a mediului (89% acoperire pentru colectările din ariile urbane, 10 % pentru ariile rurale, 4 depozite orăşeneşti neconforme, 200 depozite rurale necontrolate);

Lipsa cadrului instituţonal şi legal privind sectorul operaţional;

Utilizareae echipamentelor învechite şi insuficienţa facilităţilor necesare;

Lipsa finanţării prin absenţa principiului „poluatorul plăteşte” pe baza suportabilităţii;

Conştientizarea şi informarea insuficientă a publicului cu privire la gestiunea corespunzătoare a deşeurilor din judeţ (în condiţiile în care colectarea separată a deşeurilor nu era o practică obişnuită în aria supusă poriectului şi nu există un program concret în acest scop).

VALOAREA PROIECTULUIdeseuri2

Valoarea totală a proiectului este 36.7 milioane euro

STADIUL PROIECTULUI

Executat

COMPONENTELE PROIECTULUI

Infrastructura colectării deşeurilor şi 5 staţii de transfer.

Centrul de gestiune integrată a deşeurilor şi depozitul judeţean.

Închiderea a 4 depozite urbane neconforme şi a 200 depozite din zonele rurale.

Participarea publicului, asistenţă tehnică şi supraveghere

REZULTATE

Pe termen mediu şi lung, proiectul a generat următoarele beneficii importante pe plan local şi regional:

A întărit capacitatea tehnică şi managerială în judeţul Bistrita-Năsăud prin implementarea şi operarea unui proiect de deşeuri cu finanţare internaţională;

A sprijinit autorităţile locale în realizarea unei strategii eficiente cu privire la tarife, facturare şi încasare;

A sporit nivelul de conştientizare a locuitorilor cu privire la beneficiile rezultate din proiect, din colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea acestora.

Companie înfiinţată în anul 2000, cu scopul de a furniza servicii de consultanta fonduri europene, proiectare şi asistenţă tehnică, pentru diverse categorii de beneficiari (instituţii publice sau private), în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate atât din fonduri proprii ale beneficiarilor, cât şi cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.Experienţa societăţii s-a îmbogăţit permanent, pe parcursul celor 14 ani de activitate, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. oferind, în prezent, consultanta fonduri europene la cele mai înalte standarde de professionalism.

Consultanta fonduri europene

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search