CONSTRUCŢIA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE PAN-EUROPEANĂ EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE – NUCLEAR PHYSICS (ELI-NP)

 In Povesti Succes

ELABORAREA EXPRESIEI DE INTERES DIN PARTEA ROMÂNIEI PENTRU CONSTRUCŢIA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE PAN-EUROPEANĂ EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE – NUCLEAR PHYSICS (ELI-NP). BENEFICIAR: INSTITUTUL NAŢIONAL DE C&D PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI” (IFIN-HH)

DESCRIERE PROIECT

proiect nuclearProiectul ELI-NP este parte a proiectului european ELI (Extreme Light Infrastructure) inclus in lista (Roadmap) a ESFRI (European Strategy Forum for Reasearch Infrastructures) şi este susţinut de Comisia Europeană printr-un proiect FP7 de tip „Preparatory Phase” la care participă cincisprezece instituţii de cercetare şi învăţămant din treisprezece ţări europene, inclusiv România

STADIUL PROIECTULUI

În urma expresiei de interes pentru construcţia infrastructurii de cercetare pan-europeană ELI-NP candidatura României a fost declarată câştigătoare.

VALOAREA PROIECTULUI

Investiţie totală: aproximativ 300 milioane Euro

Extreme Light Infrastructure (ELI) va fi un centru european şi internaţional pentru cercetări de cel mai înalt nivel în domeniul laserilor de putere ultra înaltă, interacţiunii laser-materie şi surselor secundare de radiaţie. Puterea maximă a pulsurilor şi durata lor extrem de scurtă vor depăşi tehnologia actuală cu câteva ordine de mărime. Datorită proprietăţiilor sale unice, această infrastructură multidisciplinară va oferi noi oportunităţi extraordinare pentru studierea unor procese fundamentale care apar în interacţiunea lumină-materie. ELI va crea o platformă unde vor fi promovate în mod activ aplicaţiile Extreme Light în folosul societăţii.

Parte a misiunii ELI va consta în a pune în practică un transfer tehnologic eficient către IMM-uri şi firmele mari. Prioritară în agenda ELI va fi instruirea oamenilor de ştiinţă aspiranţi şi inginerilor din numeroasele discipline asociate cu Extreme Light.

Proiectul ELI, început ca o colaborare a 13 ţări europene, cuprinde patru piloni:

High Energy Beam Science (Ştiinţa fasciculelor cu energie înaltă), dedicat dezvoltării şi utilizării fasciculelor în pulsuri ultra scurte de radiaţii cu de mare intensitate şi particulelor care se apropie de viteza luminii. Această parte a ELI va fi realizată la Praga (Republica Cehă)

Attosecond Laser Science (Ştiinţa laserilor la nivel de atosecunde) va derula investigaţii temporale ale dinamicii electronilor din atomi, molecule, plasme şi solide la nivel de atosecundă (10-18 sec.). Szeged (Ungaria) va găzdui acest pilon ELI.

Pilonul Nuclear Physics (Fizica nucleară) va fi construit în Măgurele (lângă Bucureşti/România) şi se va concentra pe fizica nucleară pe baza fasciculelor ultra-intense de radiaţii vizibile (laser) şi invizibile (gama). În timp ce procesele atomice sunt foarte potrivite pentru radiaţiile laser vizible sau în infrarosu, ELI-NP va genera şi fluxuri de particule şi radiaţii, cu energii mult mai mari şi foarte intense, potrivite pentru studiul proceselor nucleare.

Ultra High Field Science (Ştiinţa câmpurilor de radiaţii ultra-intense), care va explora interacţiunea relativistă laser-materie într-o gamă de energie în cadrul căreia fenomene absolut noi cum ar fi interacţiunea dominată de radiaţii, vor preleva. Hotărârea referitoare la amplasamentul celui mai provocator pilon din punct de vedere tehnologic va fi luată ulterior validării tehnologiilor de către ceilalţi piloni.

Consultanta fonduri europene. Companie înfiinţată în anul 2000, cu scopul de a furniza servicii de consultanta fonduri europene, proiectare şi asistenţă tehnică, pentru diverse categorii de beneficiari (instituţii publice sau private), în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate atât din fonduri proprii ale beneficiarilor, cât şi cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.Experienţa societăţii s-a îmbogăţit permanent, pe parcursul celor 14 ani de activitate, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. oferind, în prezent, consultanta fonduri europene la cele mai înalte standarde de profesionalism.

Consultanta fonduri europene

 

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search