CENTRU DE CERCETARE INVAZIVĂ ŞI NONINVAZIVĂ ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI CARDIACE ŞI VASCULARE LA ADULT – CVASIC

 In Povesti Succes

CENTRU DE CERCETARE INVAZIVĂ ŞI NONINVAZIVĂ ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI CARDIACE ŞI VASCULARE LA ADULT – CVASIC. BENEFICIAR: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU

OBIECTIVE

MEDICAL2Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea capacităţii de C-D în domeniul medicinei cardiovasculare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţa Sibiu, într-un interval de 1 an de la incheierea contractului de finanţare pentru proiect.

În vederea atingerii obiectivului general al proiectului este necesară îndeplinirea următorului obiectiv specific ce corespunde axei prioritare 2:

Ca obiectiv specific, proiectul urmăreşte dezvoltarea infrastructurii de C-D în domeniul medicinei cardiovasculare prin achiziţionarea de echipamente de cercetare de ultima generaţie.

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este 22,4 milioane lei.

STADIUL PROIECTULUI

În curs de implementare

Rezultatul direct al proiectului este crearea centrului de cercetare CVASIC, în domeniul patologiei cardio-vasculare, compus din 6 laboratoare de CD, împărţite pe 3 compartimente specifice. După implementarea proiectului, SCJUS va avea 20 de echipamente de CD din care 5 echipamente cu valoare peste 100.000 euro.MEDICAL1

REZULTATE

Crearea unei infrastructuri de cercetare unice în România în domeniul patologiei cardio-vasculare, cu puternic caracter interdisciplinar, competitivă pe plan regional şi European.

Creşterea calităţii cercetării în cadrul SCJUS, prin accesul la echipamente şi tehnologii de ultima oră şi prin atragerea permanentă sau temporară de cercetători formaţi în centre din strainatate cu rezultate semnificative în ariile tematice abordate.

Creşterea potenţialului de participare în parteneriate naţionale şi internaţionale în Programul FP 7.

 

Consultanta fonduri europene. Companie înfiinţată în anul 2000, cu scopul de a furniza servicii de consultanta fonduri europene, proiectare şi asistenţă tehnică, pentru diverse categorii de beneficiari (instituţii publice sau private), în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate atât din fonduri proprii ale beneficiarilor, cât şi cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.Experienţa societăţii s-a îmbogăţit permanent, pe parcursul celor 14 ani de activitate, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. oferind, în prezent, consultanta fonduri europene la cele mai înalte standarde de professionalism.

Consultanta fonduri europene

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search