CENTRUL DE MONITORIZARE AL IMPACTULUI INFRASTRUCTURILOR ASUPRA MEDIULUI

 In POS-CCE

CENTRUL DE MONITORIZARE AL IMPACTULUI INFRASTRUCTURILOR ASUPRA MEDIULUI

OBIECTIVE

Proiectul are ca obiectiv general cresterea capacitatii de Cercetare-Dezvoltare si imbunatatirea calitatii si eficientei activitatii de CD a UTCB in domeniul monitorizarii impactului infrastructurilor asupra mediului prin dotari cu echipamente de ultima generatie, intr-un interval de 12 luni de la semnarea contractului de finantare, pentru dezvoltarea unui sistem de urmarire a situatiilor neprevazute generate de traficul terestru si factorilor de mediu complementari prin intermediul infrastructurii de transport, asupra mediului adiacent, natural si antropic.

In vederea atingerii obiectivului general al proiectului este necesara indeplinirea urmatorului obiectiv specific:

Dezvoltarea infrastructurii de C-D in domeniul monitorizarii impactului infrastructurilor asupra mediului prin achizitionarea de echipamente de cercetare de ultima generatie si amenajarea infrastructurii de cercetare aferenta Centrului de monitorizare al impactului infrastructurilor asupra mediului.

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este 9,9  milioane lei.

STADIUL PROIECTULUI

În implementare.

REZULTATE

Ca urmare a implementării proiectului estimăm că Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare Rezultatul direct al proiectului este infiintarea Centrului de monitorizare a impactului infrastructurilor asupra mediului, centru care isi va desfasura activitatea in domeniul evaluarii impactului infrastructurii de transport terestru asupra mediului natural si construit. Prin crearea acestui centru de cercetare si monitorizare se vor infiinta trei noi laboratoare care se vor constitui ca un sistem integrat de diagnosticare si emitere de solutii pe baza datelor preluate din teren, un aspect foarte important fiind dat de faptul ca analiza se va realiza pe un model la scara naturala, modelul fiind parte integranta din lucrarea de infrastructura. Principalele activitati de cercetare si monitorizare se vor realiza in-situ, de aceea majoritatea echipamentelor de CD achizitionate in cadrul proiectului vor fi mobile. Cu ajutorul acestui proiect, UTCB isi va dota acest centru de cercetare si monitorizare cu echipamente de CD ultraperformante, din care 3 echipamente state-of-art, cu valoare de peste 100.000 euro.

Rezultate calitative:Consultanta fonduri europene.

 • Crearea unei infrastructuri de cercetare unice in Romania in domeniul constructiilor, cu puternic caracter interdisciplinar, competitiva pe plan regional si mondial.
 • Cresterea calitatii cercetarii in cadrul UTCB, prin accesul la echipamente si tehnologii de ultima ora si prin atragerea de parteneriate cu cercetatori formati in centre din strainatate cu rezultate semnificative in ariile tematice abordate.
 • Cresterea potentialului de participare in parteneriate nationale si internationale in Programul FP 7.
 • Realizarea de studii de caz care vor furniza baza de date si rapoarte de monitorizare pentru cercetatori, doctoranzi, masteranzi , studenti in scopul elaborarii de documentatii specifice.
 • Crearea unui sistem de urmarire a situatiilor neprevazute generate de traficul terestru si factorii de mediu complementari prin intermediul infrastructurii de transport, asupra mediului adiacent, natural si antropic.
 • Creearea bazei de date cu valori de deformatii, eforturi, nivele de apa, evolutie in timp in corelare cu conditiile de realizare si de exploatare si climaterice (mediu) in vederea interpretarii si corelarii cu prezumtiile de proiectare; centralizarea informatiei si analiza in detaliu si la nivel ”macro – global” pe categorii de lucrari, zone de traseu, zone geografice, etc.;
 • Crearea cadrului tehnic pentru intocmirea si completarea continua a anexei D la Cartea Constructiei (indiferent de natura acesteia);
 • Furnizarea in format tehnic a datelor necesare organizatiilor de profil (administrativ, tehnic, de informare, de prognoza, etc.);
 • Furnizarea in format tehnic adaptat la cerintele organizatiei interesate a datelor care sa constituie elemente de control, informare si alerta cu privire la producerea de evenimente deosebite cu efecte asupra bunurilor materiale si umane – implementarea datelor in formatul de evaluare a elementelor de hazar si risc;
 • Utilizarea datelor in adaptarea normelor tehnice in vigoare cu referire la proiectarea si conditiile de exploatare a infrastructurii de transport terestru;
 • Formarea de echipe de specialisti (pe domenii de interes) care sa poate sustine nevoia de personal de specialitate care sa poata analiza implicatiile de lunga durata ale lucrarilor de infrastructura asupra mediului natural si construit;
 • Crearea de personal de specialitate (tineri cercetatori) in domeniul infrastructurii (programatori si utilizatori de Baze de Date cu referire la domeniul Ingineriei, personal specializat in elaborarea si implementareea de proiecte de monitorizare sub toate aspectele pe care actiunea le implica.

Consultanta fonduri europene. Companie înfiinţată în anul 2000, cu scopul de a furniza servicii de consultanta fonduri europene, proiectare şi asistenţă tehnică, pentru diverse categorii de beneficiari (instituţii publice sau private), în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate atât din fonduri proprii ale beneficiarilor, cât şi cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.Experienţa societăţii s-a îmbogăţit permanent, pe parcursul celor 14 ani de activitate, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. oferind, în prezent, consultanta fonduri europene la cele mai înalte standarde de profesionalism.

Consultanta fonduri europene

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search