MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN CADRUL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – MICDINCDPM

 In POS-CCE

MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN CADRUL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – MICDINCDPM

OBIECTIVE

Proiectul are ca obiectiv general cresterea capacitatii de Cercetare-Dezvoltare si imbunatatirea calitatii si eficientei activitatii de CD a UTCB in domeniul eficientei energetice in cladiri prin asigurarea unui mediu de cercetare si educatie de un inalt nivel tehnico-stiintific, obiectiv ce este in condordanta cu obiectivele competitiei in care este depus acest proiect.

In vederea atingerii obiectivului general al proiectului, este necesar sa se indeplineasca urmatorul obiectiv specific:

Imbunatatirea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare a UTCB in domeniul eficientei energetice in cladiri in 18 luni de la semnarea contractului de finantare.

Pentru atingerea acestui obiectiv specific, se vor realiza urmatoarele masuri:

– Realizarea amenajarilor necesare asigurarii unui mediu corespunzator atat pentru dezvoltarea optima a cercetarilor cat si pentru buna functionare a echipamentelor.

– Achizitia de echipamente, active necorporale si moblier necesare desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este 21,4  milioane lei.

STADIUL PROIECTULUI

În implementare.

REZULTATE

Ca urmare a implementării proiectului estimăm că Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Mediului-Bucureşti va avea următoarele rezultate:

– 6 laboratoare modernizate şi dotate cu echipamente de CD cu tehnologie de vârf, din care 5 laboratoare modernizate şi unul nou înfiinţat

– o infrastructură de cercetare-dezvoltare modernă, mult îmbunătăţită faţă de cea existentă în prezent, datorită achiziţionării unui număr de 59 echipamente de cercetare-dezvoltare „state-of-the art” şi licenţe software, din care 10 echipamente cu o valoare de peste 100.000 Euro;

–  se vor menţine cele 120 locuri de muncă din cadrul institutului;

– se vor crea 8 de noi locuri de muncă în cadrul institutului;

– se vor dezvolta un număr de 7 proiecte de cercetare naţională, în cadrul perioadei de implementare a proiectului propus;

– se vor dezvolta un număr de 3 proiecte internaţionale în perioada de implementare a prezentului proiect, ca urmare a exploatării noii infrastructuri de cercetare-dezvoltare;

– se vor dezvolta şi finaliza un număr de 3 teme noi de cercetare datorită investiţiei operaţionalizate;

– institutul va asigura angajarea unui număr de 2 licenţiaţi, 2 doctoranzi, şi 2 post-doctoranzi şi 2 specialişti din străinătate cu rezultate semnificative în diverse arii tematice abordate în domeniul de activitate al INDCPM, după implementarea proiectului;

– se vor publica un număr de 25 lucrări ştiinţifice în diverse baze de date naţionale şi international;

–  crearea unei infrastructuri de cercetare unice în Romania, în domeniul protecţiei mediului, cu puternic caracter interdisciplinar, competitivă pe plan regional şi european;

– creşterea potenţialului de participare în parteneriate naţionale şi internaţionale în cadrul programelor PNCDI-Parteneriate, IDEI, Resurse Umane, Framework Programme “Horizon 2020” for Research and Innovation “2014-2020”, ERA-NET, SEE, SNEA, etc.

Consultanta fonduri europene. Companie înfiinţată în anul 2000, cu scopul de a furniza servicii de consultanta fonduri europene, proiectare şi asistenţă tehnică, pentru diverse categorii de beneficiari (instituţii publice sau private), în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate atât din fonduri proprii ale beneficiarilor, cât şi cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.Experienţa societăţii s-a îmbogăţit permanent, pe parcursul celor 14 ani de activitate, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. oferind, în prezent, consultanta fonduri europene la cele mai înalte standarde de profesionalism.

Consultanta fonduri europene

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search