REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI – CARTIER PICTOR ROSENTHAL

 In POR 2014-2020, Povesti Succes

Titlu proiect: REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI – CARTIER PICTOR ROSENTHAL

Descriere: Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din cartierul Pictor Rosenthal, municipiul Ploiesti, intr-o perioada de 28 de luni de la semnarea Contractului de finantare. Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea urmatoarelor obiective specifice:

O.S.1 – Imbunătăţirea factorilor de mediu şi a condiţiilor de viaţă în mediul urban prin amenajarea unui loc de joaca pentru copii, pentru amplasamentul Aleea Berceni, nr. 2A, contribuind astfel şi la înfrumuseţarea aspectului urbanistic al cartierului marginalizat Pictor Rosenthal, in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finantare. Masurile propuse in vederea atingerii acestui Obiectiv Specific sunt urmatoarele: Masura 1 – Amenajare loc de joaca pentru copii, cu o suprafata de 613 m² , asigurand egalitatea de sanse – integrarea tuturor categoriilor de utilizatori (în special destinat copiilor cu vârsta între 3-14 ani, inclusiv copii cu dizabilitati): construire imprejmuire integrala a amplasamentului, brasamente si racorduri la utilitati, inclusiv sistem de irigatii.

Masura 2 – Achizitionarea de echipamente de ultima generatie pentru locul de joaca, destinate utilizarii si de catre copii cu dizabilitati (amplasate astfel încât să fie uşor accesibile dinspre zona de acces şi vor fi integrate în locul de joacă şi nu marginalizate) si obiecte de mobilier urban.

O.S. 2 Dezvoltarea comunitară si regenerarea fizica si economica a cartierului marginalizat Pictor Rosenthal prin interventii asupra strazilor, respectiv 49.094 m² suprafata totala a spatiilor urbane asupra carora se intervine. Interventiile asupra strazilor din Cartierul Pictor Rosenthal presupune realizarea de lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică in termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finantare. Masurile propuse in vederea atingerii acestui Obiectiv Specific sunt urmatoarele:

Masura 1 – Reabilitare / modernizare străzi – prin asfaltare platforme carosabile, amenajarea trotuarelor, crearea de locuri de parcare publice şi pentru riverani, amenajare piste de biciclete, marcare şi semnalizare; Masura 2– Amenajare a 8 spaţii verzi aferente străzii Mircea cel Bătrân, amenajare a 2 spaţii verzi aferente străzii Pictor Rosenthal şi construire sistem de irigaţii aferent spaţiilor verzi;

Masura 3 – Modernizare / amplasare stații de transport –staţii moderne, dotate cu bancă, coş de gunoi, panou afişaj orar mjloc de transport, cu conformare antivandalism;

Masura 4- Construire (extindere) reţea alimentare cu apă şi branşamente aferente;

Masura 5– Construire (extindere) sistem canalizare;

Masura 6– Construire / reabilitare / modernizare sistem iluminat public;

Masura 7 – Construire canalizatie pentru curenti slabi.

Investitie totala: 22.685.458 LEI cu TVA

Beneficiar: UAT Municipiul Ploiesti

Calitatea in care am participat in cadrul contractului: Consultanta si proiectare.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search