ASIGURAREA MOBILITĂŢII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE șI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD șI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂŢII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEŢELOR GĂRILOR – ETAPA I.

 In POR 2014-2020, Povesti Succes

Titlu proiect: ASIGURAREA MOBILITĂŢII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE șI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD șI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂŢII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEŢELOR GĂRILOR – ETAPA I.

Descriere: Obiectivul general al proiectului il reprezinta scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiesti.

Obiectivul general se poate indeplini prin realizarea urmatoarelor obiective specifice:

OS 1 Eficientizarea si imbunatatirea transportului public de calatori prin amenajarea si reconfigurarea zonelor Piata 1 Decembrie 1918 si Gara de Vest, in decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare .

Masura 1 – Construirea unei cladirii cu rol de statie capat de linie pentru transport persoane si a infrastructurii de deservire a acestuia in zona Piata 1 Decembrie 1918;

Masura 2 – Amenajarea de statii de asteptare asteptare autobuz/ troleibuz in cele doua zone aferente garilor

Masura 3 – Constructia de platforme park & ride in zona Piata 1 Decembrie 1918 si zona Gara de Vest; Masura 4 – Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de transport public de calatori

Masura 5 – Modernizarea firului de contact pentru troleibuz in zona piata 1 Decembrie 1918 si extinderea retelei de contact in zona Garii de Vest .

OS 2 Crearea unor condiții adecvate de utilizarea in siguranta a modurilor nemotorizate de transport prin realizarea de piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje si indicatoare rutiere, in decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Masura 1 – Construirea/modernizarea/extinderea traseelor/zonelor pentru pietoni prin realizarea unui pasaj pietonal in zona Garii de Sud si reconfigurare/refacere trotuare in cele dooua zone aferente proiectului

Masura 2 – Amenajarea de parcari (2 parcari cu 40 de locuri) si piste de biciclete (544 ml) in zonele Piata 1 Decembrie 1918 si Gara de Vest

OS 3 Extinderea sistemului de management al traficului prin implementarea de sisteme de informare in timp real a pasagerilor si modernizarea statiilor de asteptare calatori, in cadrul zonelor Piata 1 Decembrie 1918 si Gara de Vest, in decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Masura 1 – Sisteme de informare in timp real a pasagerilor, amplasate in statiile de transport public

Masura 2 – Sisteme de semnalizare si semaforizare adaptiva si sincronizata, ce asigura prioritizarea mijloacelor de transport in intersectiile semnalizate/semaforizate.

Investitie totala: 42 255 561 lei cu TVA

Beneficiar: UAT Municipiul Ploiesti

Calitatea in care am participat in cadrul contractului: Consultanta si proiectare.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search