ASIGURAREA MOBILITĂŢII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE șI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD șI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂŢII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEŢELOR GĂRILOR – ETAPA II.

 In POR 2014-2020, Povesti Succes

Titlu proiect: ASIGURAREA MOBILITĂŢII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE șI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD șI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂŢII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEŢELOR GĂRILOR – ETAPA II.

Descriere: Obiectivul general al proiectului il reprezinta scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiesti.

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea urmatoarelor obiective specifice:

OS 1 Crearea unui nou traseu si scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public in Municipiul Ploiesti atat prin modernizarea si extinderea retelei de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleu cat si prin amenajarea si reconfigurarea carosabilului, legatura Piata 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest, in decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare

Masura 1 – Crearea retelei de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legatura Piata 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest – 5,660 km

Masura 2 – Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere în vederea construirii benzilor dedicate separate pentru transportul public de călători- troleibuz, intre Piata Garii de Vest si intersectia cu strada Macazului

Masura 3 – Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători, intre Piata 1 Decembrie 1918 si intersectia cu strada Macazului Masura 4 – Construirea si modernizarea a patru statii de transport public de calatori intre Piata 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest.

OS 2 Crearea unor condiții adecvate de utilizarea in siguranta a modurilor nemotorizate de transport prin realizarea de piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje si indicatoare rutiere, in decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare

Masura 1 – Amenajarea trotuarelor si pistelor de biciclete (5.366 ml) pe legatura Piata 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest

Masura 2 – Amenajarea unei parcari de biciclete de 20 locuri la intersectia dintre strada Depoului si strada Rudului.

OS 3 Extinderea sistemului de management al traficului prin implementarea de sisteme de informare in timp real a pasagerilor, legatura Piata 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest, in decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare

Masura 1 – Instalarea panourilor de afisare electronice in statiile de asteptare aferente troleibuzelor/autobuzelor

Masura 2 – Instalarea de sisteme de semnalizare si semaforizare adaptiva si sincronizata, ce asigura prioritizarea mijloacelor de transport in intersectiile semnalizate/semaforizate.

Investitie totala: 93 293 926,50 lei cu TVA

Beneficiar: UAT Municipiul Ploiesti

Calitatea in care am participat in cadrul contractului: Consultanta si proiectare.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search